Δομη

Ο Σύλλογος ΠΑΣΥΠΑΤΕ αποτελείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία ΠΟΣΥΠΟ.