ιστορικο

Ο Σύλλογος ΠΑΣΥΠΑΤΕ ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2018 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των υπαλλήλων Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τόσο στα εργασιακά, όσο και στα επιστημονικά ζητήματα.