ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις παραιτήσεις, του Αντιπροέδρου Δημητρίου Τσούνη  και της Γενικής  Γραμματέως  Θέλξης Σταματάκη, λόγω συνταξιοδότησης, το ΔΣ που συγκλήθηκε την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, αντικατέστησε τα παραιτηθέντα μέλη με τα αναπληρωματικά, ως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου, Άρθρο21 παρ.9 και όρισε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Τότσιος του Ελευθερίου

Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Σπανού του Θεοδώρου

Γενικός Γραμματέας: Πανωραία Γκιόλια του Αθανασίου

Ταμίας: Ελένη Μπαρδάνη του Ανδρέα

Ειδικός Γραμματέας: Φεβρωνία Αραμπατζή του Γεωργίου

Μέλη: Ειρήνη Σύρρου του Ευαγγέλου

            Γεωργία Σεπετή του Κωνσταντίνου        

η Γενική Γραμματέας

ο Πρόεδρoς

Πανωραία Γκιόλια

 Νικόλαος Τότσιος