ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (06-10-2020) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΠΟΑ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι/σες δείτε την ανακοίνωση μας σχετικά με τα αποτελέσματα σύσκεψης για το ψηφιακό οργανόγραμμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ