Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εν όψει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27-09-2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Ε.Α.Μ. σας στέλνω συνημμένα το κείμενο προς διαβούλευση για την ισοτίμηση των παλαιών πτυχίων των Τ.Ε.Ι σε Π.Ε, σύμφωνα με τις συνέργειες ΑΕΙ-ΤΕΙ και σας παρακαλώ για την έγκριση του από την Γ.Σ. έτσι ώστε να εκφράζει επίσημα πλέον και το Σύλλογο μας.
Εννοείται πως κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου, μπορεί  να προβεί σε παρατηρήσεις και προσθήκες για την τελική διαμόρφωση του κειμένου, το οποίο και θα ψηφιστεί κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Περιμένουμε τις απόψεις σας γραπτώς στο mail του Συλλόγου.
                                                   
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                              Τότσιος Νίκος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-3251001

Email :pasypate@gmail.com

Πρόταση Ισοτίμησης των Παλαιών Πτυχίων Τ.Ε.Ι με τα νέα Πτυχία Π.Ε

Πτυχία A.Τ.Ε.Ι μετά το 2001:

1)Όσα πτυχία αποκτήθηκαν μετά την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ το 2001, όντας πτυχία ΑΕΙ κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος, 4ετούς διάρκειας σπουδών και 240 ECTS, τα οποία ανήκουν στο επίπεδο 6 του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, καθώς και όσα ήταν ήδη 4ετούς διάρκειας σπουδών πριν το 2001, να αντιστοιχηθούν αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας, με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών τμημάτων ή κατευθύνσεων των  Πανεπιστημίων που δημιουργήθηκαν από τις συνέργειες Α.Τ.Ε.Ι με Α.Ε.Ι.

2)Για τα πτυχία τμημάτων μηχανικών Τ.Ε που αποκτήθηκαν μετά την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ το 2001:

α) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων Πανεπιστημίων, πενταετούς διάρκειας σπουδών, αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας, για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας τουλάχιστον τριών ετών (ακολουθώντας τη συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχησης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης).

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων Πανεπιστημίων, πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Πτυχία Τ.Ε.Ι πριν το 2001:

1) Όσα πτυχία αποκτήθηκαν πριν το 2001, δηλαδή πριν την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, όντας πτυχία προγραμμάτων σπουδών ανώτερων σχολών διάρκειας 3,5 ετών του επιπέδου 5 του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, να ισοτιμηθούν και να αντιστοιχηθούν:

α) Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5)ετώνσυναφούς με το αντικείμενο του πτυχίου.

β) Κατόπιν παρακολούθησης ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους μη κατέχοντες συναφές μεταπτυχιακό δίπλωμα ή αποδεδειγμένη πενταετή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

2)Για τα πτυχία τμημάτων μηχανικών Τ.Ε που αποκτήθηκαν πριν την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ το 2001:

α) Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων Πανεπιστημίων πενταετούς διάρκειας σπουδών για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας τουλάχιστον τεσσεράμισι ετών (ακολουθώντας τη συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχησης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης).

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων Πανεπιστημίων πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενάμιση ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας τουλάχιστον τεσσεράμισι ετών (ακολουθώντας τη συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχησης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης), άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Σε όσα τμήματα μετά τις συγχωνεύσεις προκύπτουν νέα επιστημονικά αντικείμενα και το ποσοστό των μη συναφών μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα σπουδών ξεπερνά το 33% των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος να οριστεί η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων από την γενική συνέλευση του οικείου τμήματος.